Testfaktas uppdragstester

Testfaktas uppdragstester

Vid uppdragstester åtar sig Testfakta att testa en produkts kvalitet och prestanda på uppdrag av en tillverkare eller återförsäljare. Oavsett om det gäller uppdragstestning eller vår ordinarie testverksamhet är utgångspunkten densamma – att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produktalternativ.

Genom sitt unika nätverk av oberoende testlaboratorier har Testfakta möjlighet att genomföra professionella produkttester inom vitt skilda produktkategorier – vare sig det är kallrökt lax, maskindisktabletter, luftrenare eller kontinentalsängar.

Testfakta och uppdragsgivaren
Tillvägagångssättet vid uppdragstester är detsamma som för vår ordinarie testverksamhet. Testfakta väljer vilka fabrikat och vilka modeller som skall ingå i ett test, vilka parametrar som skall testas och vilket laboratorium som skall utföra testet.

Uppdragsgivaren väljer vilken av sina egna produkter som ska testas. Utifrån den valda produktens egenskaper bestämmer Testfakta vilka konkurrerande modeller som ska ingå i testet. Utgångspunkten är alltid att testet ska innefatta aktuella och jämförbara modeller från alla större tillverkare på marknaden. Även övriga urvalskriterier som exempelvis materialval, pris och användningsområde tas fram av Testfakta.

Syftet med uppdragstester är att utvärdera och jämföra en viss produkts kvalitet och prestanda med konkurrerande alternativ på marknaden.

För att få en fingervisning om en produkts relativa prestanda kan uppdragsgivaren välja att köra ett förtest på några utvalda testparametrar och mot ett begränsat urval av konkurrerande produkter. Om förtestet visar att produkten brister i kvalitet eller prestanda kan uppdragsgivaren välja att vidareutveckla sin produkt. Den produkt som slutligen testas och kommuniceras till marknaden måste också vara den produkt som uppdragsgivaren i fortsättningen tillhandahåller i butik.

Samtliga provobjekt (inklusive uppdragsgivarens) tas direkt från butik för att säkerställa att de i alla avseenden motsvarar det som konsumenten får i handeln.

Testfakta och laboratorierna
Testerna utförs av oberoende testlaboratorier. Bedömningen och betygsättningen görs alltid enligt samma metodik och samma kriterier. Testresultaten tolkas och betygsätts alltid i samråd med det laboratoriet som utförde respektive testmoment.

För oss och våra kunder är det viktigt att vårt oberoende inte kan ifrågasättas. För att säkerställa opartiskhet och kvalitet samarbetar vi enbart med oberoende och certifierade testlaboratorier, specialiserade inom olika produkt- eller provningsområden.

Vad som skall testas och hur testet skall utföras beslutas av Testfakta i samråd med det ackrediterade laboratorium som skall genomföra testet. Utgångspunkten är att de valda testparametrarna skall vara relevanta för användaren/ konsumenten och på ett rättvisande sätt visa på skillnader mellan de olika produkterna som medverkar i testet.

Hantering av resultaten
Resultaten från våra uppdragstester publiceras på Testfaktas hemsida såvida inte uppdragsgivaren endast vill använda materialet i produktutvecklingssyfte. Genom publiceringen sprider vi konsumentvägledande information samtidigt som vi hjälper tillverkare och återförsäljare att kommunicera sina produkters fördelar.

Om Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter.

Testfaktas verksamhet består av tre delar:

Testfakta Editorial

Testfakta driver konsumentsidan testfakta.se, som riktar sig till nordiska konsumenter. Här publiceras resultaten från våra tester samt guider och artiklar. Allt innehåll på konsumentsidan är gratis för läsaren.

Nyhetsbyrån Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan 2001 har vi försett medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på laboratorietester av konsumentprodukter.

Testfakta Research

Testfakta testar även produkter på uppdrag av tillverkare och återförsäljare. Uppdragsverksamheten är skild från nyhetsbyrån och konsumentsidan, både organisatoriskt och bolagsmässigt.

Skillnaden mellan uppdragstesterna och vår ordinarie testverksamhet är att produktionskostnaden betalas av uppdragsgivaren och inte som annars av testfakta.se eller Nyhetsbyrån Testfaktas kunder.

Testfakta Bio-based

Testfakta driver också Bio-based, en frivillig certifiering och märkning av biobaserade produkter. För att certifieras ska produkten ha en hög andel förnybara råvaror. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenten att göra hållbara val.

Utgångspunkten för alla tre verksamheter är att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produkter.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.