Kontakta Testfaktas redaktion

Postadress: Box 3504, 103 69 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm

Nyhetsredaktionen
redaktionen(at)testfakta.se

Martin Hansson, redaktionschef (stf chefredaktör), tjänstledig
070-587 70 68
martin.hansson(at)testfakta.se

Johanna Berger, (tf redaktionschef) 

076-7129245, johanna.berger(at)testfakta.se

Bengt Vernberg, vd och stf ansvarig utgivare
bengt.vernberg(at)testfakta.se