"Oberoende är ett grundvärde"

"Oberoende är ett grundvärde"

Research Institutes of Sweden, RISE, har utfört mångder av produkttester på uppdrag av Testfakta. RISE drivs som ett statligt aktiebolag och sysslar med allt från grundforskning till kvalitetstester och certifieringar. De flesta kunderna finns inom det svenska näringslivet.

Erica Waller är enhetschef vid RISE Bygg och Mekanik.

Vad utmärker Testfakta jämfört med andra kunder som ni arbetar för?

- Normalt arbetar vi under sekretess med våra kunder, men för Testfaktas uppdrag gäller snarare det omvända: öppenhet och transparens. Det är inte heller ovanligt att resultaten ger rubriker på nyhetsplats.

- I grund och botten anser vi att en öppen diskussion kring resultaten är bra eftersom de i sin tur driver på tillverkarnas produktutveckling som i slutändan gynnar konsumenterna. De får till exempel säkrare produkter.

Vad bidrar ni med förutom de rena testmomenten?

- Oberoende är ett av RISE:s grundvärden. Det är också vad vi främst bidrar med, inte minst i den opartiska analysen. I övrigt är Testfakta som vilken kund som helst, skillnaden är öppenheten utåt.

Finns det några trender inom konsumenttester, och hur påverkar det i så fall er verksamhet?

- En långvarig trend som har pågått ett tag är att en allt större andel av produkterna som konsumerats i Sverige har producerats utomlands. Det har bland annat inneburit att det har blivit svårare för konsumenterna att skilja på olika märkningar. Till exempel finns märkningar som är intill förväxling lika CE-märkningen, utan att de för den skull garanterar att produkterna är säkerhetstestade. Det finns även exempel på rent farliga produkter inom vissa produktområden. Samtidigt ser vi hur många standarder har förbättrats genom den harmonisering av regelverk och standarder som sker inom till exempel EU-området.

Om Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter.

Testfaktas verksamhet består av tre delar:

Testfakta Editorial

Testfakta driver konsumentsidan testfakta.se, som riktar sig till nordiska konsumenter. Här publiceras resultaten från våra tester samt guider och artiklar. Allt innehåll på konsumentsidan är gratis för läsaren.

Nyhetsbyrån Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan 2001 har vi försett medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på laboratorietester av konsumentprodukter.

Testfakta Research

Testfakta testar även produkter på uppdrag av tillverkare och återförsäljare. Uppdragsverksamheten är skild från nyhetsbyrån och konsumentsidan, både organisatoriskt och bolagsmässigt.

Skillnaden mellan uppdragstesterna och vår ordinarie testverksamhet är att produktionskostnaden betalas av uppdragsgivaren och inte som annars av testfakta.se eller Nyhetsbyrån Testfaktas kunder.

Testfakta Bio-based

Testfakta driver också Bio-based, en frivillig certifiering och märkning av biobaserade produkter. För att certifieras ska produkten ha en hög andel förnybara råvaror. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenten att göra hållbara val.

Utgångspunkten för alla tre verksamheter är att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produkter.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.