Om Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter. Våra tester utförs av certifierade test- och forskningslaboratorier, specialiserade inom olika produkt- och provningsområden (se mer om våra laboratorier nedan). Tolkning och betygsättning av testresultaten görs av Testfakta i samråd med laboratorierna och utomstående experter. Läs mer här

Om Nyhetsbyrån Testfakta

Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan starten 2001 har vi försett nordiska medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på resultatet från laboratorietester av konsumentprodukter.
Via nordisk dagspress, fackpress, tv och konsumentsajter når Testfaktas journalistik i genomsnitt cirka 3,5 miljoner nordiska konsumenter.