Ställ in dig på bästa sömnen

Uppdragstest

Ställ in dig på bästa sömnen

Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar svett som en normal människa vid sömn. Foto: Tobias Meyer
Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar svett som en normal människa vid sömn. Foto: Tobias Meyer
Sängens tryckfördelande egenskaper testas både vid högre (axel och höft) och lägre (häl) tryck. Foto: Tobias Meyer
Sängens tryckfördelande egenskaper testas både vid högre (axel och höft) och lägre (häl) tryck. Foto: Tobias Meyer
Motorer och ställbar mekanik testas med en belastning på 120 kg. Foto: Anna Sigge
Motorer och ställbar mekanik testas med en belastning på 120 kg. Foto: Anna Sigge
Olika intryckskroppar används för att mäta sängens ergonomiska egenskaper: Foto: Tobias Meyer
Olika intryckskroppar används för att mäta sängens ergonomiska egenskaper: Foto: Tobias Meyer
Sängens ergonomiska egenskaperna testas för tre olika kroppstyper - mindre, mellan och större. Foto: Tobias Meyer
Sängens ergonomiska egenskaperna testas för tre olika kroppstyper - mindre, mellan och större. Foto: Tobias Meyer
Flex för axeln i sidoläge testas 30-60 cm in från sängens kortända. Foto: Tobias Meyer
Flex för axeln i sidoläge testas 30-60 cm in från sängens kortända. Foto: Tobias Meyer
Stödet för skulderpartiet i ryggläge mäts med hjälp av en bredare intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
Stödet för skulderpartiet i ryggläge mäts med hjälp av en bredare intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
En speciell intryckskropp används för att testa tryckfördelningen för mindre kroppsdelar, som t ex. häl och armbåge. Foto: Tobias Meyer
En speciell intryckskropp används för att testa tryckfördelningen för mindre kroppsdelar, som t ex. häl och armbåge. Foto: Tobias Meyer
I uppfällt läge utsätts varje hörn för 500 tryck med en belastning på 90 kg. Foto: Anna Sigge
I uppfällt läge utsätts varje hörn för 500 tryck med en belastning på 90 kg. Foto: Anna Sigge
Den ställbara mekaniken högs och sänks 1000 gånger. Foto: Anna Sigge
Den ställbara mekaniken högs och sänks 1000 gånger. Foto: Anna Sigge
För att utmattningstesta fjädring och sängyta utsätts sängarna för 45 000 överrullningar av en 140 kg tung trumma. Foto: Anna Sigge
För att utmattningstesta fjädring och sängyta utsätts sängarna för 45 000 överrullningar av en 140 kg tung trumma. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Försäljningen av ställbara sängar har ökat markant de senaste åren. Testfakta Researchs laboratorietest av 11 vanliga modeller visar på stora skillnader i sängarnas följsamhet, andningsförmåga och hur de håller över tiden.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 7 Dec, 2016
Läs senare

Historiskt sett har ställbara sängar främst förknippats med sjukhus. Redan under andra halvan av 1800-talet registreras det första patentet av en variant där ena ändan av sängen skulle gå att höja. Bakom den moderna varianten och föregångaren till dagens ställbara sängar finns doktor Willis Gatch, som var verksam vid medicinska fakulteten på Indianas universitet. Willis Gatch utveckling medförde att sängen blev indelad i tre sektioner där fot- och huvudända kunde ställas i olika nivå.

På uppdrag av sängvaruhuset Sova har Testfakta Research testat elva toppmoderna ställbara sängar. Såväl ergonomi och komfort som hållbarhet och kvalitet har prövats vid två oberoende laboratorier.

– Överlag får jag nog säga att sängarna klarat av de ganska tuffa tester vi utfört på ett bra sätt, säger Bengt-Åke Andersson, testledare på SP som undersökt sängarnas hållfasthet.

[PDF]

Totalvinnare är sängen från Hilding. Den får högst betyg i flera av de testade kategorierna, både vad gäller komfort och hållfasthet.

Generellt sett får hela sju av de elva testade sovmöblerna ett totalbetyg över 4,0 där 5 är max. Ett par av sängarna får efter en tids belastning dock problem med sina motorer, vars kuggar slits ned.

– Annars skiljer sig sängarna ganska lite åt vad gäller konstruktionen. Några har madrassen fäst i själva stommen, medan den är lös i andra. I det senare fallet kan det finnas en tendens att madrassen glider när man höjer ena änden, säger Bengt-Åke Andersson.

Ergonomie institut i München har ansvarat för de ergonomiska testerna. Där har bland annat sängarnas förmåga att anpassa sig efter en människas kropp undersökts. De ergonomiska testerna utförs både med och utan bäddmadrass, även om sängarna säljs och är tänkta att användas med någon form av bäddmadrass. Detta är för att vi även ska få en uppfattning om själva sängbottens ergonomiska egenskaper och hur mycket bäddmadrassen inverkar på sängens komfort.

– Generellt sett är en sängs viktigaste egenskap hur den ger en kropp bäst förutsättningar till återhämtning under sömnen. Men det finns också andra aspekter som kan vara väldigt viktiga för enskilda individer, säger doktor Florian Heidinger, testledare.

Exempelvis nämner han att det för personer som svettas mycket kan vara viktigare att sängen och madrassen inte kapslar in värme och fukt under natten.

Oavsett mängden finesser, om madrassen är fastsatt i stommen, eller hur sängen passar in estetiskt i sovrummet menar Bengt-Åke Andersson att det viktigaste inför ett köp är att även provligga sängen du överväger att köpa.

Källor: Indiana University, wikipedia

Fakta

Testfakta Research har på uppdrag av sängvaruhuset Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av ställbara sängar. Syftet med testet har varit att jämföra kvalitet och ergonomiska egenskaper för ett representativt urval av sängar från de största tillverkarna på den svenska marknaden.

Kriterier för urvalet har varit ställbara sängar med elektrisk motor och i medelfast utförande. Följande sängar har testats:

1. Hilding Family Plus

2. Ekens Elegans

3. Jensen Signature J4 Aqtive II

4. Wonderland SL 3 522

5. Sverigesängen Tidaholm

6. Mio Cape Farewell

7. Viking Birka Multiflex

8. Jysk Höie 200

9. Tempur North Adjustable Sensation

10. Kungsängen Solberga MB

 

Laboratorietestet omfattar huvudmomenten ergonomi/komfort och uthållighet/hållfasthet. Ergonomi och komfortegenskaperna har testats på Ergonomie Institut i München (EIM) och sängarnas uthållighet och hållfasthet på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås (SP).

 

Testerna av ergonomi och komfort omfattar följande delmoment

De ergonomiska testerna utförs både med och utan bäddmadrass, även om sängarna säljs och är tänkta att användas med någon form av bäddmadrass. Detta är för att vi även ska få en uppfattning om själva sängbottens ergonomiska egenskaper och hur mycket bäddmadrassen inverkar på sängens komfort. De ergonomiska egenskaperna har testats för tre olika kroppstyper: mindre/lättare person (cirka 155 cm och 50-55 kg), medelstor/medeltung person (cirka 175 cm och 70-75 kg) samt större/tyngre person (cirka 185 cm och 85-90 kg).

Fjädringsegenskaper

Fjädringsegenskaperna beskriver sängens genomsnittliga hårdhet/mjukhet men ger ingen eller liten information om sängens ergonomiska egenskaper. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror, höft, ländrygg och hälar vid tre olika tryck (100 N, 200 N och 300 N) och resultatet anges på skala från mycket mjuk till mycket hård.

Fjädringshårdhet över liggytan

Variationer i fjädringens hårdhet över hela liggytan mäts. Skillnader i hårdhet indikerar att sängen är zonindelad, dvs. mjukare i de partier där kroppen ska sjunka in (axlar och höft) och något hårdare där sängen ska ge stöd (svanken). Det är viktigt att zonindelningen är balanserad så att kroppen vilar horizontellt. Om fjädringen i skulderpartiet är för mjuk relativt höftpartiet får kroppen en lutning där huvudet hamnar lägre än kroppen.      

Tryckfördelande egenskaper

Anger hur madrassens yta fördelar och reducerar trycket från en viss kroppsdel. Detta värde är mer hänförbart till madrassens yta och direkt underliggande material än sängens fjädring. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror/axlar, höft, ländrygg och hälar och anges som ett medelvärde i Newton per cm2.

Elasticitet och stöd för skulderpartiet

Anger hur mycket sängen ger efter under skulderpartiet. Vid sidoläge ska fjädringen under skulderpartiet ge efter tillräckligt så att skuldran/axeln tillåts sjunka ner i madrassen och därigenom bidra till att ryggraden behåller en rak linje mellan ländrygg och nacke. Vid ryggläge ska resårerna ge tillräckligt stöd för att motverka att skulderpartiet/övre delen av ryggen sjunker ner för långt och därigenom orsakar en böjning av den övre delen av ryggraden (nacken). Testet utförs med två olika intryckskroppar. En för ryggläge med ytan 40 x 20 cm och en för sidoläge med ytan 20 x 10 cm. Stämplarna belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper.

Elasticitet och stöd för kroppen (ryggraden)

Anger sängens förmåga att ge stöd åt ryggradens naturliga s-formade struktur. Vid ryggläge ska trycket från resårerna ge adekvat stöd åt kroppens olika delar (stöd för svanken, flexibilitet/stöd för bäcken/rumpan och skulderparti) med syfte att bevara ryggradens naturliga kontur. Testet utförs med en intryckskropp utformad som kroppens kontur från rumpan upp till nacken (längd 60 cm och bredd 25 cm med ett svankdjup på cirka 2,5 cm). Stämpeln belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper.

Andningsförmåga

Anger sängens förmåga att avleda fukt/svett från kroppen. Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt/svett som en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Andningsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i procent relativ fuktighet.

Värmeisolerande förmåga

Anger sängens förmåga att behålla värmen från kroppen. Isolationsförmågan testas med hjälp av en docka som håller en kroppstemperatur motsvarande en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Isolationsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i grader Celsius. Sängarnas värmeisolerande förmåga värderas inte eftersom egenskapen har ett individuellt värde för användaren.

 

Testerna av uthållighet och hållfasthet omfattar följande delmoment

 

Utmattning av fjädringsegenskaperna

Sängarna utsätts för 45 000 överrullningar av en 140 kg tung trumma. Utmattningsprovningen motsvarar den belastning som sängen utsätts för under cirka 10-12 års normal användning.

Utmattning av bädd, stomme och botten

Sängarna utsätts för 20 000 tryck med en kraft av 1000 Newton. Tryckbelastningen görs i sängens mitt och vid sängens kort och långsida.

Utmattningsprovning av sängsidan

Sängarnas båda långsidor utsätts för 25 000 tryck med en belastning av 1 000 Newton. Testet simulerar den påfrestning som sängen utsätts för när man sitter på kanten. Efter utmattningsprovningarna görs mätningar av höjdförlust (sättning i mm) och förändringar i sängens fjädringsegenskaper.

Stötprovning av bädd, stomme och botten

Testet simulerar högre påfrestningar som till exempel uppstår när barn hoppar i sängen. I testet släpps en vikt på 35 kg från 30 cm höjd på 6 olika ställen i sängen och 10 gånger på varje ställe.

Belastningsprovning vid uppfällt läge

Sängens huvud- och fotändan höjs med 15 respektive 10 cm. Hörnen och sängens "knäveck" utsätts först för statisk belastning på 90 kg (10 gånger i varje punkt) och därefter för dynamisk belastning på 90 kg (500 gånger i varje punkt).

Utmattningsprovning motorer och ställbar mekanik

Bädden belastas motsvarande en person som väger 120 kg. Därefter höjs och sänks huvud- och fotända 1 000 gånger.

Efter utmattningsprovning av motorer och ställbar mekanik upprepas belastningsprovning vid uppfällt läge enligt ovan.

Avslutningsvis sprättas sängarna och inspekteras för eventuella skador på fjädrar/lattor och pocketfickor, mellanlager (skumlager över fjäderpaket), sängram och bottenribbor.

 

Viktning och betygsättning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1-5 där 5.0 är bäst och 3.0 medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten har gjorts i samråd med de laboratorier som utfört testet.

Betygen för testets olika delmoment har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande: ergonomi och komfortegenskaper 60 procent (resultatet med bäddmadrass 50 procent, utan bäddmadrass 25 procent och andningsförmåga 25 procent). Uthållighet och hållfasthet 40 procent (bädden 16 procent och motorer och ställbar mekanik 24 procent).

 

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

Fler nyheter

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Bästa ramsängen under 7000 kronor

Vilken är den bästa ramsängen? Och vad är det som skiljer storsäljarna åt? Testfakta Research har testat tio av de största sängtillverkarnas ramsängar – och det är stora skillnader mellan sängarna.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Kontinentalsängar - lagom mjuk och lagom hård för bästa vila

Det finns flera bra alternativ för den som vill köpa en säng i premiumklassen, visar Testfaktas test. Men ta god tid på dig innan du slår till – det är svårt reklamera en säng för att den ”inte är skön”.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Få maskindiskmedel klarar hela disken

I Testfakta Researchs omfattande test av maskindiskmedel har nio av de vanligaste fabrikaten på marknaden jämförts. I testet har laboratoriet kört drygt 600 maskiner fulla med smutsiga tallrikar, glas och bestick. Och när allt är diskat och klart framstår ett diskmedel som ganska mycket bättre på det mesta.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Bästa ställbara sängen under 19000 kronor

 Den vanligaste liggställningen är på sidan eller på rygg. Men en säng med ställbar huvud- och fotända kan vara gynnsamt både för sömnen och hälsan. När Testfakta testar olika alternativ i standardsegmentet, sängar under 19 000 kronor, sticker några fabrikat ut. Och bäst i test är Mios nya modell Godmorgon.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Lackens kvalitet viktig för parkettens tålighet

Parkett i köket eller hallen? För 30 år sedan var det otänkbart att lägga in ett snyggt parkettgolv på hemmets mest utsatta områden. Men Testfaktas laboratorietest visar att de flesta parkettgolv idag klarar hårda tag. Oftast faller kvaliteten på ytlacken, som är avgörande för slitage, fläckar och slag mot golvet.

Sova med sömnapp – både avslappnande och stressande

Svårt att somna under ljusa sommarkvällar? Orolig sömn och inte det minsta utvilad när väckarklockan ringer? Tillverkarna av sömnappar säger sig ha lösningen på allt detta, och lite till. Testfakta har jämfört sex av de mest populära apparna.

UPPDRAGSTEST

Kundkorten som ger mest tillbaka

Det är stora skillnader mellan dagligvaruhandelns olika medlemsprogram. Det visar Testfaktas stora jämförelse av olika lojalitetsprogram. För en barnfamilj kan det skilja flera tusen kronor om året i återbäring.

Åtta hjälpmedel mot snarkning - sömnexperten ger råd

Skenor, sprayer eller intelligenta kuddar för tusentals kronor – utbudet av snarkhjälpmedel ökar. Men är de verkligen värda pengarna? Här är sömnexpertens råd.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Pulserande ljus får håret på fall

Släta ben utan rakning, smärta eller kladdiga krämer? Med IPL-teknik används ljus för att ta bort håret. Men funkar tekniken och vilken apparat är bäst? Testfakta har testat sex apparater och jämfört resultaten.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen under 17000 kronor

Det finns flera bra sängar att välja på bland de lite billigare modellerna – men bara en som är riktigt bra på allt. Läs Testfaktas stora laboratorietest av kontinentalsängar för att se vilken som passar dig. 

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Rätt bäddmadrass kan göra stor skillnad

En bra säng kan göra stor skillnad – både för hur bra man sover och hur utvilad man känner sig när man vaknar. Här spelar bäddmadrassen en avgörande roll. Och det är tydliga skillnader mellan olika tillverkare, visar Testfaktas test.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Mest och bäst dun för pengarna

Andelen dun, dunets kvalitet, textiliernas täthet och täckets konstruktion – det är många faktorer som styr hur bra duntäcket är, visar Testfakta Researchs laboratorietest av tio vanliga märken.

Så bra fungerar babyvakterna

En babyvakt är ett bra hjälpmedel för många småbarnsföräldrar. Men hur mycket kan man lita på dem? Testfakta har undersökt hur bra åtta produkter fungerar i praktiken.

Laboratorietest

Som man bäddar får man sova

En bra bäddmadrass kan göra din säng både bättre och skönare. Men det är stora skillnader mellan olika märken, visar Testfaktas test.

Laboratorietest

Bästa kudden för maxad nattsömn

En bra kudde är lika viktig för nattsömnen som en bra säng. Men det är svårt att veta vad man får när man gör sitt kuddköp. Testfakta har testat åtta olika märken.

Laboratorietest

Låg kvalitet på lakanen

Slitstarka lakan som varken noppar sig eller tappar formen är svåra att hitta i svenska butiker. Prislappen ger heller ingen bra vägledning. I Testfaktas test är det dyraste lakanet visserligen bäst, men det billigaste hamnar på en god andraplats.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.