Mest och bäst dun för pengarna

Mest och bäst dun för pengarna

Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
I inspektionen ingår även luktprov som kan avslöja brister i renheten. Foto: Tobias Meyer.
I inspektionen ingår även luktprov som kan avslöja brister i renheten. Foto: Tobias Meyer.
Täckets sömmar och konstruktion inspekteras. Foto: Tobias Meyer
Täckets sömmar och konstruktion inspekteras. Foto: Tobias Meyer
Täckets konstruktionskvalitet och dimensioner kontrolleras. Foto: Tobias Meyer
Täckets konstruktionskvalitet och dimensioner kontrolleras. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
6. Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Typen av dun (gås eller and) analyseras. Foto: Tobias Meyer
Typen av dun (gås eller and) analyseras. Foto: Tobias Meyer
Dunets bärighet testas i en cylinder, där höjden på det ihoptryckta dunet visar bärigheten. Foto: Tobias Meyer
Dunets bärighet testas i en cylinder, där höjden på det ihoptryckta dunet visar bärigheten. Foto: Tobias Meyer
Laboratorietest

Andelen dun, dunets kvalitet, textiliernas täthet och täckets konstruktion – det är många faktorer som styr hur bra duntäcket är, visar Testfakta Researchs laboratorietest av tio vanliga märken.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 28 Mar, 2017
Läs senare

Vad är det egentligen som kvalitetsmässigt skiljer ett dyrare duntäcke från ett billigare? Testfakta Research har på uppdrag av sängvarukedjan Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av duntäcken vid IDFL, världens största oberoende laboratorium för dun och fjäderprodukter. Testerna har utförts på laboratoriets anläggningar i Schweiz, USA och Kina.

Med ett par undantag får de tio täckena i testet höga betyg. Men det finns detaljer som påverkar både pris och kvalitet, något som i slutänden kan vara ett skäl att välja ett täcke framför ett annat.

– Det viktigaste är andelen dun. De flesta täcken innehåller en mix av dun och fjädrar och ju större andel dun desto bättre. Men det är också viktigt att det är hög kvalitet i täckets konstruktion. Om dunet inte är jämnt fördelat i täckets olika sektioner spelar det ingen roll hur bra kvalitet dunet har säger Matt Lieber, VD för IDFL Europe.

Laboratoriet har mätt och analyserat mängden dun, typen av dun och dunets kvalitet. Dessutom har tygets täthet mot allergener mätts liksom förmågan att hålla värmen och andas. Täckets konstruktion har också bedömts.

[PDF]

Högsta sammanlagda betyg får Engmo Mette som uppfyllde branschens samtliga krav för klass I, och var bäst eller bland de bästa i samtliga testmoment. Lägst sammanlagda betyg får Jysk Finnan, som inte ens lever upp till kraven för att få kallas duntäcke. Enligt branschens regelverk måste andelen dun utgöra minst 60 procent av fyllningen. Jysk Finnan innehåller knappt 50 procent, vilket kan jämföras med testvinnaren Engmo Mette som innehåller 94 procent.

Dunet i duntäckena kommer från gås och and, som regel en biprodukt från industrislaktade fåglar. Ju större andel gås, desto dyrare är i regel också täckena. Innebär det också att dun från gås är bättre?

– Dun kommer i olika kvalitéer men gåsdun är som regel större och har bättre bärighet, vilket gör täcket fluffigare, säger Matt Lieber.

I testet har man också mätt andelen skadat dun, skadade fjädrar och främmande material, som till exempel dun och fjädrar från andra fågelarter. Här finns en gräns som styr klassificeringen. Klass I innebär att andelen skadat och främmande material inte får överstiga fem procent av den totala fyllningen. Täckena från Dunbutiken och Sängjätten är de enda som inte klarar det kravet.

Duntäcken andas inte så bra, men det fina med dun är att det kan absorbera en större mängd vattenånga. Men det förutsätter att täckets tyg inte är för tätt. Tyget i täcket är en balansgång för tillverkarna. Textilier med ett högre luftgenomsläpp ger bättre andningsförmåga, samtidigt som risken för kvalster och damm ökar. Testet visar att samtliga täcken i testet uppfyller branschens täthetskrav för att inte släppa igenom kvalster.

IDFL testar dunprodukter från hel världen. Hur står sig då våra svenska duntäcken jämfört med täcken på andra marknader?

– Jämfört med USA och många asiatiska länder håller de europeiska dunprodukterna en lägre nivå eftersom regelverket inte lika strikt. Och Paradoxalt nog är det också i Europa som vi hittar högst andel produkter som inte uppfyller kraven. Men jämfört med andra europeiska länder håller de svenska täckena i testet en bra nivå menar Matt Lieber.

Fakta

Testfakta Research har på uppdrag av sängvaruhuset Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av duntäcken. Syftet med testet har varit att jämföra kvalitén på ett representativt urval av duntäcken från de största tillverkarna på den svenska marknaden.

Kriterier för urvalet av täcken har varit duntäcken med dun från gås eller and, fyllningsvikt på cirka 600 gram och med måtten 150 x 200 cm. Följande duntäcken har testats (deklarerad typ av dun inom parentes):

1. Hemtex Wilma (90 % gåsdun)

2. EngMo    Mette (90 % gåsdun)

3. Sova Stunda (90 % gåsdun)

4. Dunbutiken Höie Hugin (80 % anddun)

5. MIO Skagerack (70 % anddun)

6. IKEA Blekvide (90 % anddun)

7. Mille Notti Natura 500 (90 % gåsdun)

8. EngMo Cecilia (90 % anddun)

9. Sängjätten Rofylld (70 % anddun)

10. Jysk Finnan (60 % anddun)                                                                                          

Testutförande

Laboratorietestet har utförts av det oberoende och ackrediterade laboratoriet IDFL (International Down and Feather Testing Laboratories) och omfattar totalt ett 15-tal parametrar som täcker in mängden dun, dunets kvalitet samt täckets egenskaper och konstruktionskvalitet.

Mängden fyllning och andel dun

Täckets totala fyllning vägs och andelen dun analyseras. För att få kallas för duntäcke måste det innehålla minst 60 procent dun. Förutom dun innehåller täckena ofta en del sjöfågelfjäder för att stabilisera dunet.

Dunets kvalitet

Dunet i täcket artbestäms (andelen dun från gås respektive and) och detta styr benämningen på duntäcket. För att få kallas ”pure goose” eller ”pure duck” måste minst 90 procent av dunet komma från antingen gås eller and. Gåsdun behöver inte vara bättre än anddun. Kvalitén styrs av andra parametrar som bärighet och renhet.

- Dunets bärighet. Dunets bärighet visar på spänsten och volymen i dunet. För att mäta bärigheten fylls en cylinder med dun som sedan trycks ihop med ett visst tryck. Ju mer dunet komprimeras desto sämre bärighet. Bärigheten anges i cm volym per 20 gram dun. Ju högre bärighet desto bättre.

- Dunets renhet från partiklar (damm) och bakterier. Genom att mäta syrehalten i dunet fås ett mått på mängden bakterier. Mängden partiklar bedöms genom att mäta föroreningar i luften kring dunet.

- Övrigt innehåll (”other elements”). Skadat dun, skadade fjädrar eller fjädrar från landfågel klassificeras som övrigt innehåll. Kvalitetsklassificeringen av duntäcken styrs bland annat av andelen övrigt innehåll, där gränsen för klass 1 går vid 5,0 %.

Allergentäthet

Täckets förmåga att hålla tätt för partiklar som till exempel kvalster och kvalsterspillning.

- Luftgenomsläpp. Textiliernas förmåga att släppa igenom luft påverkar andningsförmågan och tätheten mot kvalster. Ju högre luftgenomsläpp desto bättre andningsförmåga, men samtidigt ökar risken för att släpa igenom kvalster och damm.

- Täckets täthet (down proof). Down proofness är ett mått på hur täcket håller tätt för partiklar som t ex kvalster och kvalsterspillning. I testet placeras täcket i en roterande trumma under 30 minuter, där det samtidigt som det roterar slås med gummiproppar. Mängden och storleken på partiklar som läcker från täcket mäts. Tätheten graderas på en skala från 1 till 5 där 5 är bäst. Gränsen för godkänt går vid 3.

Konstruktionskvalitet

- Konstruktionskvalitet. Konstruktionskvalitén bedöms av laboratoriet och omfattar hur väl dunet är fördelat i täcket, sömmarnas kvalitet, skavanker i materialet och det generella kvalitetsintrycket.

- Trådtäthet. Trådtäthet är framförallt ett mått på textiliernas kvalitet. Ju fler trådar per cm2 desto högre kvalitet. Men trådtätheten har även en inverkan på täckets täthet för kvalster och damm.

Egenskaper

- Värmeisolation. Värmeisolationsförmågan är en kombination av mängden dun, dunets kvalitet (bärighet), konstruktionen och textiliernas täthet. Värmeisolationsförmågan anges i TOG. Ju högre värde desto bättre isolationsförmåga.

- Andningsförmåga. Andningsförmågan anger täckets förmåga att släppa igenom vattenånga och anges i liter vattenånga som passerar genom täcket under en viss tid. Mätresultaten visar att väldigt lite vattenånga passerar genom täckena. Under en timma mättes i genomsnitt 6-7 liter vilket kan jämföras med en bättre skaljacka som ligger en bra bit över 20 liter. Detta behöver inte betyda att det blir fuktigt under täcket eftersom en stor del av vattenångan absorberas av dunet.

- Fuktabsorption. För att mäta dunets förmåga att stå emot fukt placeras en viss mängd dun i en glasbehållare till hälften fylld med vatten. Man mäter sedan tiden det tar för dunet att helt sjunka ner under vattenytan.

Viktning och betygsättning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1-5 där 5 är bäst och 3 medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten har gjorts i samråd med laboratoriet. Betygen för testets olika delmoment har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande:

Mängden dun och dunets kvalitet 50%

- mängden och andelen dun 60%

- dunets kvalitet 40%

Allergentäthet 20%

Konstruktionskvalitet 15%

Egenskaper 15%

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

Fler nyheter

Laboratorietest

Som man bäddar får man sova

En bra bäddmadrass kan göra din säng både bättre och skönare. Men det är stora skillnader mellan olika märken, visar Testfaktas test.

Laboratorietest

Bästa kudden för maxad nattsömn

En bra kudde är lika viktig för nattsömnen som en bra säng. Men det är svårt att veta vad man får när man gör sitt kuddköp. Testfakta har testat åtta olika märken.

Laboratorietest

Låg kvalitet på lakanen

Slitstarka lakan som varken noppar sig eller tappar formen är svåra att hitta i svenska butiker. Prislappen ger heller ingen bra vägledning. I Testfaktas test är det dyraste lakanet visserligen bäst, men det billigaste hamnar på en god andraplats.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.