Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Två tillverkare sticker ut i Testfaktas stora laboratorietest av luftrenare med hög kapacitet, men Blueair 7700i står som ensam vinnare när resultaten från både max- och tystare läge vägs samman.

– Både Blueair och Electrolux har högre kapacitet än konkurrenterna i testet, förklarar Tobias Eriksson, testledare på laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest
Testfakta Research Publicerad: 30 Jun, 2021
Läs senare

Testet har fokuserat på luftrenarnas kapacitet i två lägen: maxläge och ljudnivån 37 decibel, som motsvarar ett läge som inte anses störande högt.

– Ljudet bör inte vara högre än att luftrenaren går att använda i ett sovrum, förklarar Tobias Eriksson.

Testvinnaren Blueair renar vid 37 decibel 227 kubikmeter luft i timmen, att jämföras med tvåan Electrolux som klarar 201 kubikmeter under samma tid. Efter toppduon är det ett rejält hopp ner till tredje platsens LG med 105 kubikmeter. Längst ner i tabellen hittar vi IQ Air med 76 kubikmeter. Blueair renar alltså tre gånger så mycket luft under samma tid.

[PDF]

Maskinerna testades på två olika partikelstorlekar. De större partiklarna var 2,5 - 5,0 mikrometer, vilket inte är synligt med blotta ögat i luften.

– I den kategorien representeras exempelvis grövre partiklar som damm och pollen. De mindre partiklarna, 0,1 – 0,5 mikrometer, motsvarar små partiklar som bildas när man exempelvis tänder ett stearinljus eller uppkommer vid utsläpp från biltrafik, säger Tobias Eriksson.

– Intressant i sammanhanget är att även viruspartiklar ligger på 0,1 - 0,2 mikrometer. De borde alltså också kunna fastna i luftrenarnas filter. Men vad som händer med virus som eventuellt fastnar i luftrenarnas filter har vi inte testat, säger Tobias Eriksson.

I testets andra del kördes luftrenarna i maxkapacitet. Även i det momentet var skillnaden stor mellan produkterna. Blueair klarade även att rena den största mängden luft med nivåreglagen på max.

Vid maximal effekt hade IQ Air högst elförbrukning. Lägst förbrukning hade Mi Air purifier Pro H, som å andra sidan hade en relativt dålig reningskapacitet. Vid maximal effekt understegs även deklarerad nivå rejält.

De flesta tillverkare rekommenderar att luftrenarnas filter byts åtminstone en gång i halvåret. Men filterbyten kan vara både krångligt och dyrt. Dyrast är IQ Air som tar 273 euro för ett nytt filterpaket. Och om inte priset i sig avskräcker så påvisade laboratorietestet även tekniska svårigheter vid filterbyte.

– Det var inte helt naturligt hur filterbytet skulle göras på den här maskinen. Det hade verkligen kunnat göras enklare. Normalt bör filterbytet vara enkel sak, säger Tobias Eriksson.

När RISE laboratorium i Borås bedömde luftrenarnas användarvänlighet visade det sig att framförallt LG och Samsung var påtagligt otympliga och svåra att flytta från rum till rum. Electrolux hade däremot naturliga handtag som gör förflyttningarna lättare.

– Annars är de flesta av luftrenarna väl fungerande. De har gedigna filter. Oftast beror skillnaden i prestanda på hur väl man lyckats trimma ihop fläktar och filter för att få så hög luftgenomströmning till så låg ljudnivå som möjligt, sammanfattar Tobias Eriksson.

FAKTA OM TESTEN

Testfakta Research har på uppdrag av den svenska tillverkaren Blueair genomfört ett jämförande laboratorietest av luftrenare för större rum. Syftet med testet är att jämföra prestanda för ett representativt och jämförbart urval av luftrenare på den europeiska marknaden.

Laboratorietestet har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden). Testprotokollet baseras på officiella krav och riktlinjer och har tagits fram i samråd med utförande laboratorier.

Urvalet har gjorts av Testfakta Research och omfattar modeller från de större varumärkena på den europeiska marknaden. Kapacitetsmässigt representerar urvalet luftrenare med en deklarerad kapacitet på över CADR1 350 kubikmeter i timmen, motsvarande en rumsyta större än 70 kvadratmeter 2.

Samtliga luftrenare i urvalet suger med hjälp av en mekanisk fläkt in den förorenade luften genom olika typer av filter som avlägsnar partiklarna i luften. En del produkter har även andra reningstekniker som jonisering och kolfilter.

 1. CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett etablerat kapacitetsmått i branschen och anger luftrenarens förmåga att rena luften från partiklar.
 2. Beräknat utifrån ett rum med en takhöjd på 2,4 meter och att luften i rummet renas minst två gånger per timme.

Följande luftrenare har testats:

 • Blueair 7700i

 • Coway AirMega AP-1515G

 • Electrolux/ AEG PA91-604GY

 • Ideal AP60 PRO

 • IQ Air Health Pro 250

 • LG AS95GDWV0

 • Mi Air Purifier Pro H

 • Philips AC4236/10

 • Philips AC6608/10

 • Samsung AX90R7080WD

 • Sharp FP-J80EUW

 • Stadler Form Roger

 • Winix Zero Pro

Samtliga modeller är aktuella och urvalet är representativt för det som erbjuds på den brittiska, tyska, polska, nederländska och nordiska marknaderna.

Laboratorietestet omfattar följande moment:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

B. Mätningar vid max-effekt:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

C. Användarvänlighet

 • Byte och rengöring av filter samt hantering

 • manual och användarvänlighet

 • Kontroller och programmering

Luftrenarens förmåga att rena luften har testats enligt ANSI/AHAM AC-1-2019 och Nordtest metod NT VVS 106. I testet mäter man luftrenarens förmåga att eliminera olika typer av partiklar (damm, pollen och mindre partiklar) från luften i ett rum. Reningskapaciteten anges i CADR (Clean Air Delivery Rate) som visar på luftrenarens kapacitet uttryckt i kubikmeter ren luft per timma.

Hur många kvadratmeter som luftrenaren klarar av beror på reningskapaciteten (CADR) kopplat till hur gånger i timmen som rummets luftvolym omsäts. Enligt det nordiska Astma och Allergiförbundet bör en luftrenare för sovrummet omsätta rummets volym två gånger i timmen. Ett sovrum på 25 kvadratmeter och en takhöjd på 2,4 meter har en volym på 60 kubikmeter. För att klara att omsätta den mängden luft bör luftreningskapaciteten (CADR) då ligga på minst 120 kubikmeter i timmen. Vill man att luften i rummet ska omsättas tre, fyra eller fem gånger i timmen (som en del tillverkare och återförsäljare rekommenderar) behöver luftrenaren ha en motsvarande större kapacitet.

Ljudnivån är en viktig aspekt eftersom luftrenaren ofta används för att rena luften i sovrummet. Enligt Allergiförbundets riktlinjer ska luftrenarens reningskapacitet ställas i relation till ljudnivån. Allergiförbundet anger att ljudnivån i ett sovrum inte bör överstiga 30 dB(A), vilket ligger i linje med WHO’s gräns för sömnstörande bakgrundsljud.

I testet har luftrenarens prestanda mätts vid 37 dB(LWA) samt full effekt. Innan mätningarna har ljudnivån uppmätts vid samtliga effektinställningar för att hitta den effektnivå som ligger närmast under eller på 37 dB. Effektinställningen har gjorts på luftrenarens kontrollpanel eller via luftrenarens app. Mätning av ljudnivå har gjorts i en kontrollerad laboratoriemiljö enligt den internationella standarden ISO 3741:2010.

Den uppmätta nivån på 37 dB motsvarar cirka 30 dB om man befinner sig på ett avstånd av två meter från luftrenaren, vilket kan vara ett rimligt avstånd i ett normalstort sovrum. Detta antagande är dock väldigt beroende av hur rummet är utformat och möblerat men kan anses vara rimligt i de flesta typiska sovrum.

De flesta luftrenare har en relativt låg elförbrukning (mätt i watt (W) för elektrisk effekt) men eftersom de är tänkta att gå mer eller mindre kontinuerligt är effekten likväl viktig. Effekten har mätts vid den inställning som ger 37 dB och vid maximal effekt.

I bedömningen av användarvänlighet ingår bland annat byte av filter, inställningar och kontroller och displayer och menyer. Bedömningen har utförts av experter på laboratoriet.

Vissa luftrenare renar luften med hjälp av vanliga filter och jonisering. Jonisering innebär att partiklarna i luften laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck inne i luftrenaren. Om en joniserande luftrenare inte bara laddar partiklarna utan även själva luften bildas det ozon. Över vissa gränsvärden innebär ozon en hälsofara. Gällande gränsvärden för ozon (EU’s riktlinjer) är 0,055 ppm (parts per million). Laboratoriet har mätt skillnaden i ozonhalt mellan ingående och utgående luft från de olika luftrenarna. Ingen av de testade luftrenarna släppte ut ozon över gällande EU-rekommendation (0,055 ppm).

Mätresultaten från testet har tolkats och betygsatts i samråd med laboratoriet. Betygsättningen har gjorts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om prestandan är dålig eller sämre än vad man kan förvänta sig för denna typ av produkt.

Betygen från de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg med följande vikt:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Mätningar vid max-effekt: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Användarvänlighet: 10 %

 • Byte och rengöring av filter samt hantering 34%

 • Manual och användarvänlighet 33%

 • Kontroller och programmering 33%

Testfaktas guide till luftrenare

Damm, pollen, virus och bakterier – vad krävs för att andas ren luft?
Försäljningen av luftrenare har ökat rejält de senaste åren, och med pandemins intåg har den formligen exploderat. Men hur fungerar egentligen en luftrenare och har den någon effekt på virus och bakterier? Testfakta ger dig några goda råd på vägen inför ett eventuellt köp.

 

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

Fler nyheter

Testfaktas guide till luftrenare

Damm, pollen, virus och bakterier – vad krävs för att andas ren luft?
Försäljningen av luftrenare har ökat rejält de senaste åren, och med pandemins intåg har den formligen exploderat. Men hur fungerar egentligen en luftrenare och har den någon effekt på virus och bakterier? Testfakta ger dig några goda råd på vägen inför ett eventuellt köp.

 

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i standardklassen

Rätt stöd för axlar och nacke är avgörande för en god sömn. Men för att nackmusklerna ska kunna slappna av behövs en avlastande säng. Flera sängar i Testfaktas laboratorietest av kontinentalsängar har bra ergonomi, men det som utmärker de bästa är att de också andas bra och har bra uthållighet.

Laboratorietest

Värmeslag bland strykjärnen

Hälften av ångstrykjärnen klarar inte att hålla värmen under Testfaktas laboratorietest.

Laboratorietest

Proteinrikaste kattmaten testvinnare

Kattmat i form av torrfoder innehåller ofta mer kolhydrater än vad katten behöver. I värsta fall kan det leda till övervikt.

Laboratorietest

Takboxarna som inte klarade krocktestet - packningen slungas ut

Tre takboxar klarar inte krocktesterna.
–  Vissa öppnar sig som en fiskmun i framkant och sakerna glider ut. Andra har även slagit sönder plasten, berättar provningsingenjör Frank Jagersjö.

Laboratorietest

Stor variation mellan D-vitamintillskott

Fem av tio analyserade D-vitamintabletter innehåller mer än två gånger det rekommenderade dagliga intaget och några så mycket som fem till tio gånger, visar Testfaktas analys av D-vitamintillskott.

Ny energimärkning i mars – så funkar den

Från och med 1 mars gäller en ny energimärkning för bland annat kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och tv-apparater. 
Skalan med energiklasser på den nya etiketten ändras samtidig till A-G från tidigare A+++ - D.

Laboratorietest

Hitta dina favoriter – test av strumpbyxor

Strumpbyxor är stapelvara i många kvinnors garderober. Men det är ett ömtåligt plagg som ofta skapar stor omsättning i strumplådan. Testfakta har testat åtta par svarta strumpbyxor från några av de mest kända varumärkena på den svenska marknaden.

Laboratorietest

Godkänt babyskydd klarar inte sidokrock

Det finns två olika standarder för certifiering - UN-R 129 och UN-R 44 - som båda innebär att babyskyddet är testat och godkänt. Bara i den ena ingår bedömning av resultat från sidokollisionstest. Testfaktas laboratorietest av nio godkända modeller visar på stora skillnader i krocksäkerhet.

Laboratorietest

Hårfönen blåser ut öronen – risk för hörselskador

Hårfönen Ghd Helios låter hälsovådligt högt. 130 decibel är fem decibel mer än högsta tillåtna gräns för billarm.
– Om en anställd utsattes för den nivån skulle vi kräva åtgärder, säger Johanna Bengtsson Ryberg på Arbetsmiljöverket.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.