Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Två tillverkare sticker ut i Testfaktas stora laboratorietest av luftrenare med hög kapacitet, men Blueair 7700i står som ensam vinnare när resultaten från både max- och tystare läge vägs samman.

– Både Blueair och Electrolux har högre kapacitet än konkurrenterna i testet, förklarar Tobias Eriksson, testledare på laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest
Testfakta Research Publicerad: 30 Jun, 2021
Läs senare

Testet har fokuserat på luftrenarnas kapacitet i två lägen: maxläge och ljudnivån 37 decibel, som motsvarar ett läge som inte anses störande högt.

– Ljudet bör inte vara högre än att luftrenaren går att använda i ett sovrum, förklarar Tobias Eriksson.

Testvinnaren Blueair renar vid 37 decibel 227 kubikmeter luft i timmen, att jämföras med tvåan Electrolux som klarar 201 kubikmeter under samma tid. Efter toppduon är det ett rejält hopp ner till tredje platsens LG med 105 kubikmeter. Längst ner i tabellen hittar vi IQ Air med 76 kubikmeter. Blueair renar alltså tre gånger så mycket luft under samma tid.

[PDF]

Maskinerna testades på två olika partikelstorlekar. De större partiklarna var 2,5 - 5,0 mikrometer, vilket inte är synligt med blotta ögat i luften.

– I den kategorien representeras exempelvis grövre partiklar som damm och pollen. De mindre partiklarna, 0,1 – 0,5 mikrometer, motsvarar små partiklar som bildas när man exempelvis tänder ett stearinljus eller uppkommer vid utsläpp från biltrafik, säger Tobias Eriksson.

– Intressant i sammanhanget är att även viruspartiklar ligger på 0,1 - 0,2 mikrometer. De borde alltså också kunna fastna i luftrenarnas filter. Men vad som händer med virus som eventuellt fastnar i luftrenarnas filter har vi inte testat, säger Tobias Eriksson.

I testets andra del kördes luftrenarna i maxkapacitet. Även i det momentet var skillnaden stor mellan produkterna. Blueair klarade även att rena den största mängden luft med nivåreglagen på max.

Vid maximal effekt hade IQ Air högst elförbrukning. Lägst förbrukning hade Mi Air purifier Pro H, som å andra sidan hade en relativt dålig reningskapacitet. Vid maximal effekt understegs även deklarerad nivå rejält.

De flesta tillverkare rekommenderar att luftrenarnas filter byts åtminstone en gång i halvåret. Men filterbyten kan vara både krångligt och dyrt. Dyrast är IQ Air som tar 273 euro för ett nytt filterpaket. Och om inte priset i sig avskräcker så påvisade laboratorietestet även tekniska svårigheter vid filterbyte.

– Det var inte helt naturligt hur filterbytet skulle göras på den här maskinen. Det hade verkligen kunnat göras enklare. Normalt bör filterbytet vara enkel sak, säger Tobias Eriksson.

När RISE laboratorium i Borås bedömde luftrenarnas användarvänlighet visade det sig att framförallt LG och Samsung var påtagligt otympliga och svåra att flytta från rum till rum. Electrolux hade däremot naturliga handtag som gör förflyttningarna lättare.

– Annars är de flesta av luftrenarna väl fungerande. De har gedigna filter. Oftast beror skillnaden i prestanda på hur väl man lyckats trimma ihop fläktar och filter för att få så hög luftgenomströmning till så låg ljudnivå som möjligt, sammanfattar Tobias Eriksson.

FAKTA OM TESTEN

Testfakta Research har på uppdrag av den svenska tillverkaren Blueair genomfört ett jämförande laboratorietest av luftrenare för större rum. Syftet med testet är att jämföra prestanda för ett representativt och jämförbart urval av luftrenare på den europeiska marknaden.

Laboratorietestet har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden). Testprotokollet baseras på officiella krav och riktlinjer och har tagits fram i samråd med utförande laboratorier.

Urvalet har gjorts av Testfakta Research och omfattar modeller från de större varumärkena på den europeiska marknaden. Kapacitetsmässigt representerar urvalet luftrenare med en deklarerad kapacitet på över CADR1 350 kubikmeter i timmen, motsvarande en rumsyta större än 70 kvadratmeter 2.

Samtliga luftrenare i urvalet suger med hjälp av en mekanisk fläkt in den förorenade luften genom olika typer av filter som avlägsnar partiklarna i luften. En del produkter har även andra reningstekniker som jonisering och kolfilter.

 1. CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett etablerat kapacitetsmått i branschen och anger luftrenarens förmåga att rena luften från partiklar.
 2. Beräknat utifrån ett rum med en takhöjd på 2,4 meter och att luften i rummet renas minst två gånger per timme.

Följande luftrenare har testats:

 • Blueair 7700i

 • Coway AirMega AP-1515G

 • Electrolux/ AEG PA91-604GY

 • Ideal AP60 PRO

 • IQ Air Health Pro 250

 • LG AS95GDWV0

 • Mi Air Purifier Pro H

 • Philips AC4236/10

 • Philips AC6608/10

 • Samsung AX90R7080WD

 • Sharp FP-J80EUW

 • Stadler Form Roger

 • Winix Zero Pro

Samtliga modeller är aktuella och urvalet är representativt för det som erbjuds på den brittiska, tyska, polska, nederländska och nordiska marknaderna.

Laboratorietestet omfattar följande moment:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

B. Mätningar vid max-effekt:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

C. Användarvänlighet

 • Byte och rengöring av filter samt hantering

 • manual och användarvänlighet

 • Kontroller och programmering

Luftrenarens förmåga att rena luften har testats enligt ANSI/AHAM AC-1-2019 och Nordtest metod NT VVS 106. I testet mäter man luftrenarens förmåga att eliminera olika typer av partiklar (damm, pollen och mindre partiklar) från luften i ett rum. Reningskapaciteten anges i CADR (Clean Air Delivery Rate) som visar på luftrenarens kapacitet uttryckt i kubikmeter ren luft per timma.

Hur många kvadratmeter som luftrenaren klarar av beror på reningskapaciteten (CADR) kopplat till hur gånger i timmen som rummets luftvolym omsäts. Enligt det nordiska Astma och Allergiförbundet bör en luftrenare för sovrummet omsätta rummets volym två gånger i timmen. Ett sovrum på 25 kvadratmeter och en takhöjd på 2,4 meter har en volym på 60 kubikmeter. För att klara att omsätta den mängden luft bör luftreningskapaciteten (CADR) då ligga på minst 120 kubikmeter i timmen. Vill man att luften i rummet ska omsättas tre, fyra eller fem gånger i timmen (som en del tillverkare och återförsäljare rekommenderar) behöver luftrenaren ha en motsvarande större kapacitet.

Ljudnivån är en viktig aspekt eftersom luftrenaren ofta används för att rena luften i sovrummet. Enligt Allergiförbundets riktlinjer ska luftrenarens reningskapacitet ställas i relation till ljudnivån. Allergiförbundet anger att ljudnivån i ett sovrum inte bör överstiga 30 dB(A), vilket ligger i linje med WHO’s gräns för sömnstörande bakgrundsljud.

I testet har luftrenarens prestanda mätts vid 37 dB(LWA) samt full effekt. Innan mätningarna har ljudnivån uppmätts vid samtliga effektinställningar för att hitta den effektnivå som ligger närmast under eller på 37 dB. Effektinställningen har gjorts på luftrenarens kontrollpanel eller via luftrenarens app. Mätning av ljudnivå har gjorts i en kontrollerad laboratoriemiljö enligt den internationella standarden ISO 3741:2010.

Den uppmätta nivån på 37 dB motsvarar cirka 30 dB om man befinner sig på ett avstånd av två meter från luftrenaren, vilket kan vara ett rimligt avstånd i ett normalstort sovrum. Detta antagande är dock väldigt beroende av hur rummet är utformat och möblerat men kan anses vara rimligt i de flesta typiska sovrum.

De flesta luftrenare har en relativt låg elförbrukning (mätt i watt (W) för elektrisk effekt) men eftersom de är tänkta att gå mer eller mindre kontinuerligt är effekten likväl viktig. Effekten har mätts vid den inställning som ger 37 dB och vid maximal effekt.

I bedömningen av användarvänlighet ingår bland annat byte av filter, inställningar och kontroller och displayer och menyer. Bedömningen har utförts av experter på laboratoriet.

Vissa luftrenare renar luften med hjälp av vanliga filter och jonisering. Jonisering innebär att partiklarna i luften laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck inne i luftrenaren. Om en joniserande luftrenare inte bara laddar partiklarna utan även själva luften bildas det ozon. Över vissa gränsvärden innebär ozon en hälsofara. Gällande gränsvärden för ozon (EU’s riktlinjer) är 0,055 ppm (parts per million). Laboratoriet har mätt skillnaden i ozonhalt mellan ingående och utgående luft från de olika luftrenarna. Ingen av de testade luftrenarna släppte ut ozon över gällande EU-rekommendation (0,055 ppm).

Mätresultaten från testet har tolkats och betygsatts i samråd med laboratoriet. Betygsättningen har gjorts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om prestandan är dålig eller sämre än vad man kan förvänta sig för denna typ av produkt.

Betygen från de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg med följande vikt:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Mätningar vid max-effekt: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Användarvänlighet: 10 %

 • Byte och rengöring av filter samt hantering 34%

 • Manual och användarvänlighet 33%

 • Kontroller och programmering 33%

Testfaktas guide till luftrenare

Damm, pollen, virus och bakterier – vad krävs för att andas ren luft?
Försäljningen av luftrenare har ökat rejält de senaste åren, och med pandemins intåg har den formligen exploderat. Men hur fungerar egentligen en luftrenare och har den någon effekt på virus och bakterier? Testfakta ger dig några goda råd på vägen inför ett eventuellt köp.

 

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

Fler nyheter

Laboratorietest

Torsk på omega 3 i fiskpinnar

Frityroljan är viktigare än fisken för tillskott av omega 3 från fiskpinnen. Testfaktas laboratorietester visade fyra gånger så höga halter omega 3 hos de fiskpinnar som friterats i rapsolja.

 

Laboratorietest

Högt tryck räcker inte när bästa högtryckstvätten ska koras

En stark motor hjälper inte när högtryckstvätten slutar fungera efter 27 av 300 rengöringar och en styv och svårhanterad slang gör spolningen utmanande.

Laboratorietest

Byggmax Wiksbo Plantjord Eko

Byggmax Wiksbo plantjord Eko har genomgått Testfaktas test av odlingsjordar. Resultatet visar att jorden har bra odlingsegenskaper för samtliga testade grödor och uppfyller därigenom kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Billigare med effektivt maskindiskmedel

Diskmaskinens fyra timmar är billigare än att diska för hand. Men då ska maskindiskmedlet också göra rent på första disken.

Laboratorietest

Barlinek parkettgolv 3-stav ek

Testfakta Research har på uppdrag av Byggmax AB genomfört ett laboratorietest av Byggmax parkettgolv från Barlinek. Golvet testades tillsammans med två likvärdiga produkter. Testresultatet visar att golvet är mycket tåligt mot slitage och fläckar, enkelt att lägga men att det har något tydligare nyansskillnad mellan stavarna. Sammantaget uppfyller Byggmax parkettgolv från Barlinek kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance med god marginal.

Laboratorietest

Rusta fönstermarkis

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas fönstermarkis. Markisens konstruktion testades mot hållfasthetskraven i EN 13561:2015 och väven mot två jämförbara markiser.
Rustas fönstermarkis uppfyller standardens krav med god marginal och kvalificerar för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Bästa stormköket

Strömavbrott? Eller skogsutflykt? I båda fallen är det är bra med ett litet portabelt kök som inte kräver el. Testfakta har jämfört åtta camping- och friluftskök.

Laboratorietest

Oregano kryddat med bekämpningsmedel

Sveriges två marknadsledande kryddvarumärken, Santa Maria och Kockens, visade sig innehålla överlägset flest rester från bekämpningsmedel. Ett av fabrikaten visade även på rester av det inom EU förbjudna ämnet klorpyrifos.

Laboratorietest

Byggmax rör inomhusavlopp

Testfakta Research har på uppdrag av Byggmax AB genomfört ett laboratorietest av avloppsrör för montering inomhus. Byggmax avloppsrör har testats tillsammans med ett jämförbart rör från Uponor. Avloppsröret från Byggmax uppfyller tillverkningsstandardens krav med god marginal och kvalificerar för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Så fixar du krislådan

Du vet att du borde ha en, men sannolikt har du inte fixat den än - lådan för oväntade kriser. Testfakta listar vad du behöver och vad det kostar.

Laboratorietest

Enorma skillnader mellan olika solcellsladdare

Idag har du goda chanser att ladda dina elektronikprylar med hjälp av solen. Men det är enormt stora skillnader i hur mycket el du får från olika solcellsladdare. Testfakta har testat.

Laboratorietest

Små skillnader på batterier för elverktyg

Lägg inte pengarna på ett dyrare batteri. Fundera i stället på vilka verktyg du behöver. Testfaktas laboratorietest av laddbara batterier visar att det billigaste alternativet levererar lika bra resultat som de som kostar dubbelt så mycket.

 

 

Laboratorietest

Byxblöjorna som håller tätt hela natten

Byxblöjor har blivit allt vanligare för småbarnsföräldrar. Under årens lopp har byxblöjor förbättrats för att ge bra skydd mot läckage inte bara på dagen utan även på natten.
-Skillnaderna ligger snarare i passformen för ditt barn, förklarar Cedric Schoorens, testledare på laboratoriet SGS France som utförde testerna.

Laboratorietest

Det kan vara ditt padelrackets fel om ditt spel har blivit sämre

Man ska ju inte skylla på materialet, men världens första laboratorietest av padelracketar visar att ditt racket faktiskt kan ha förändrats. Ett testat märke visade avvikande mätvärden med 25 procent efter uthållighetstestet.

Laboratorietest

Varför vill vi inte dra maten?

Den så kallade ”dramaten”, shoppingvagnen på två hjul, är en riktigt smart uppfinning. På kontinenten är den populär, men här i Sverige har den inte slagit igenom brett på samma sätt. Men nu är kanske tiden mogen för att ge den platsen i våra hem och liv som den förtjänar.

Laboratorietest

Ogräsmedel och allergener i boxvinerna

Ditt boxvin kan innehålla gifter för ogräsbekämpning.
Testfaktas laboratorietest visar att flera populära boxviner innehåller spårmängder av bekämpningsmedel, skadliga tungmetaller och höga halter av allergena ämnen.

Laboratorietest

Rusta ljusslinga

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas ljusslinga Outdoor LED Light System. Rustas ljusslinga har testats tillsammans med jämförbara ljusslingor från Jula och Markslöjd. Ljusslingan från Rusta presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Avfallspåsar på rulle har blivit en storsäljare

Beskattningen av matkassar i plast har gjort avfallspåsar på rulle till ett måste för många hushåll. Men hur bra fungerar de och är den stora prisskillnaden motiverad? Testfakta har testat elva vanliga fabrikat på den svenska marknaden.

Laboratorietest

Uppgradera din gamla säng med en bra bäddmadrass

En bra bäddmadrass kan förbättra komforten i din gamla säng.
— En ny bäddmadrass kan finjustera de ergonomiska egenskaperna i din säng, förklarar Mikael Johansson utvecklingschef på Hilding.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.