Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Effektiv i alla lägen utmärker bästa luftrenaren

Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder ljudmätningarna. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ljudmätning enligt precisionsmetoden ISO 3741 utförs i ett så kallat efterklangsrum. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll på laboratoriet av de 13 olika luftrenarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet förbereder CADR-mätningarna. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Resultatet från ljudmätningarna analyseras. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Luftrenarens inställningsmöjligheter utvärderas. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Två tillverkare sticker ut i Testfaktas stora laboratorietest av luftrenare med hög kapacitet, men Blueair 7700i står som ensam vinnare när resultaten från både max- och tystare läge vägs samman.

– Både Blueair och Electrolux har högre kapacitet än konkurrenterna i testet, förklarar Tobias Eriksson, testledare på laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest
Testfakta Research Publicerad: 30 Jun, 2021
Läs senare

Testet har fokuserat på luftrenarnas kapacitet i två lägen: maxläge och ljudnivån 37 decibel, som motsvarar ett läge som inte anses störande högt.

– Ljudet bör inte vara högre än att luftrenaren går att använda i ett sovrum, förklarar Tobias Eriksson.

Testvinnaren Blueair renar vid 37 decibel 227 kubikmeter luft i timmen, att jämföras med tvåan Electrolux som klarar 201 kubikmeter under samma tid. Efter toppduon är det ett rejält hopp ner till tredje platsens LG med 105 kubikmeter. Längst ner i tabellen hittar vi IQ Air med 76 kubikmeter. Blueair renar alltså tre gånger så mycket luft under samma tid.

[PDF]

Maskinerna testades på två olika partikelstorlekar. De större partiklarna var 2,5 - 5,0 mikrometer, vilket inte är synligt med blotta ögat i luften.

– I den kategorien representeras exempelvis grövre partiklar som damm och pollen. De mindre partiklarna, 0,1 – 0,5 mikrometer, motsvarar små partiklar som bildas när man exempelvis tänder ett stearinljus eller uppkommer vid utsläpp från biltrafik, säger Tobias Eriksson.

– Intressant i sammanhanget är att även viruspartiklar ligger på 0,1 - 0,2 mikrometer. De borde alltså också kunna fastna i luftrenarnas filter. Men vad som händer med virus som eventuellt fastnar i luftrenarnas filter har vi inte testat, säger Tobias Eriksson.

I testets andra del kördes luftrenarna i maxkapacitet. Även i det momentet var skillnaden stor mellan produkterna. Blueair klarade även att rena den största mängden luft med nivåreglagen på max.

Vid maximal effekt hade IQ Air högst elförbrukning. Lägst förbrukning hade Mi Air purifier Pro H, som å andra sidan hade en relativt dålig reningskapacitet. Vid maximal effekt understegs även deklarerad nivå rejält.

De flesta tillverkare rekommenderar att luftrenarnas filter byts åtminstone en gång i halvåret. Men filterbyten kan vara både krångligt och dyrt. Dyrast är IQ Air som tar 273 euro för ett nytt filterpaket. Och om inte priset i sig avskräcker så påvisade laboratorietestet även tekniska svårigheter vid filterbyte.

– Det var inte helt naturligt hur filterbytet skulle göras på den här maskinen. Det hade verkligen kunnat göras enklare. Normalt bör filterbytet vara enkel sak, säger Tobias Eriksson.

När RISE laboratorium i Borås bedömde luftrenarnas användarvänlighet visade det sig att framförallt LG och Samsung var påtagligt otympliga och svåra att flytta från rum till rum. Electrolux hade däremot naturliga handtag som gör förflyttningarna lättare.

– Annars är de flesta av luftrenarna väl fungerande. De har gedigna filter. Oftast beror skillnaden i prestanda på hur väl man lyckats trimma ihop fläktar och filter för att få så hög luftgenomströmning till så låg ljudnivå som möjligt, sammanfattar Tobias Eriksson.

FAKTA OM TESTEN

Testfakta Research har på uppdrag av den svenska tillverkaren Blueair genomfört ett jämförande laboratorietest av luftrenare för större rum. Syftet med testet är att jämföra prestanda för ett representativt och jämförbart urval av luftrenare på den europeiska marknaden.

Laboratorietestet har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden). Testprotokollet baseras på officiella krav och riktlinjer och har tagits fram i samråd med utförande laboratorier.

Urvalet har gjorts av Testfakta Research och omfattar modeller från de större varumärkena på den europeiska marknaden. Kapacitetsmässigt representerar urvalet luftrenare med en deklarerad kapacitet på över CADR1 350 kubikmeter i timmen, motsvarande en rumsyta större än 70 kvadratmeter 2.

Samtliga luftrenare i urvalet suger med hjälp av en mekanisk fläkt in den förorenade luften genom olika typer av filter som avlägsnar partiklarna i luften. En del produkter har även andra reningstekniker som jonisering och kolfilter.

 1. CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett etablerat kapacitetsmått i branschen och anger luftrenarens förmåga att rena luften från partiklar.
 2. Beräknat utifrån ett rum med en takhöjd på 2,4 meter och att luften i rummet renas minst två gånger per timme.

Följande luftrenare har testats:

 • Blueair 7700i

 • Coway AirMega AP-1515G

 • Electrolux/ AEG PA91-604GY

 • Ideal AP60 PRO

 • IQ Air Health Pro 250

 • LG AS95GDWV0

 • Mi Air Purifier Pro H

 • Philips AC4236/10

 • Philips AC6608/10

 • Samsung AX90R7080WD

 • Sharp FP-J80EUW

 • Stadler Form Roger

 • Winix Zero Pro

Samtliga modeller är aktuella och urvalet är representativt för det som erbjuds på den brittiska, tyska, polska, nederländska och nordiska marknaderna.

Laboratorietestet omfattar följande moment:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

B. Mätningar vid max-effekt:

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm)

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm)

 • Ljudnivå (instrumentell mätning)

 • Energiförbrukning

C. Användarvänlighet

 • Byte och rengöring av filter samt hantering

 • manual och användarvänlighet

 • Kontroller och programmering

Luftrenarens förmåga att rena luften har testats enligt ANSI/AHAM AC-1-2019 och Nordtest metod NT VVS 106. I testet mäter man luftrenarens förmåga att eliminera olika typer av partiklar (damm, pollen och mindre partiklar) från luften i ett rum. Reningskapaciteten anges i CADR (Clean Air Delivery Rate) som visar på luftrenarens kapacitet uttryckt i kubikmeter ren luft per timma.

Hur många kvadratmeter som luftrenaren klarar av beror på reningskapaciteten (CADR) kopplat till hur gånger i timmen som rummets luftvolym omsäts. Enligt det nordiska Astma och Allergiförbundet bör en luftrenare för sovrummet omsätta rummets volym två gånger i timmen. Ett sovrum på 25 kvadratmeter och en takhöjd på 2,4 meter har en volym på 60 kubikmeter. För att klara att omsätta den mängden luft bör luftreningskapaciteten (CADR) då ligga på minst 120 kubikmeter i timmen. Vill man att luften i rummet ska omsättas tre, fyra eller fem gånger i timmen (som en del tillverkare och återförsäljare rekommenderar) behöver luftrenaren ha en motsvarande större kapacitet.

Ljudnivån är en viktig aspekt eftersom luftrenaren ofta används för att rena luften i sovrummet. Enligt Allergiförbundets riktlinjer ska luftrenarens reningskapacitet ställas i relation till ljudnivån. Allergiförbundet anger att ljudnivån i ett sovrum inte bör överstiga 30 dB(A), vilket ligger i linje med WHO’s gräns för sömnstörande bakgrundsljud.

I testet har luftrenarens prestanda mätts vid 37 dB(LWA) samt full effekt. Innan mätningarna har ljudnivån uppmätts vid samtliga effektinställningar för att hitta den effektnivå som ligger närmast under eller på 37 dB. Effektinställningen har gjorts på luftrenarens kontrollpanel eller via luftrenarens app. Mätning av ljudnivå har gjorts i en kontrollerad laboratoriemiljö enligt den internationella standarden ISO 3741:2010.

Den uppmätta nivån på 37 dB motsvarar cirka 30 dB om man befinner sig på ett avstånd av två meter från luftrenaren, vilket kan vara ett rimligt avstånd i ett normalstort sovrum. Detta antagande är dock väldigt beroende av hur rummet är utformat och möblerat men kan anses vara rimligt i de flesta typiska sovrum.

De flesta luftrenare har en relativt låg elförbrukning (mätt i watt (W) för elektrisk effekt) men eftersom de är tänkta att gå mer eller mindre kontinuerligt är effekten likväl viktig. Effekten har mätts vid den inställning som ger 37 dB och vid maximal effekt.

I bedömningen av användarvänlighet ingår bland annat byte av filter, inställningar och kontroller och displayer och menyer. Bedömningen har utförts av experter på laboratoriet.

Vissa luftrenare renar luften med hjälp av vanliga filter och jonisering. Jonisering innebär att partiklarna i luften laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck inne i luftrenaren. Om en joniserande luftrenare inte bara laddar partiklarna utan även själva luften bildas det ozon. Över vissa gränsvärden innebär ozon en hälsofara. Gällande gränsvärden för ozon (EU’s riktlinjer) är 0,055 ppm (parts per million). Laboratoriet har mätt skillnaden i ozonhalt mellan ingående och utgående luft från de olika luftrenarna. Ingen av de testade luftrenarna släppte ut ozon över gällande EU-rekommendation (0,055 ppm).

Mätresultaten från testet har tolkats och betygsatts i samråd med laboratoriet. Betygsättningen har gjorts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om prestandan är dålig eller sämre än vad man kan förvänta sig för denna typ av produkt.

Betygen från de olika delmomenten har viktats samman till ett totalbetyg med följande vikt:

Mätningar vid 37 dB, eller närmast under 37 dB: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Mätningar vid max-effekt: 45 %

 • Luftreningskapacitet för pollen och damm (partikelstorlek 2,5 – 5,0 µm) 33%

 • Luftreningskapacitet för mindre partiklar motsvarande virus, luftföroreningar och bakterier (partikelstorlek 0,1 – 0,5 µm) 33%

 • Ljudnivå (instrumentell mätning) 22 %

 • Energiförbrukning 11 %

Användarvänlighet: 10 %

 • Byte och rengöring av filter samt hantering 34%

 • Manual och användarvänlighet 33%

 • Kontroller och programmering 33%

Testfaktas guide till luftrenare

Damm, pollen, virus och bakterier – vad krävs för att andas ren luft?
Försäljningen av luftrenare har ökat rejält de senaste åren, och med pandemins intåg har den formligen exploderat. Men hur fungerar egentligen en luftrenare och har den någon effekt på virus och bakterier? Testfakta ger dig några goda råd på vägen inför ett eventuellt köp.

 

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

Fler nyheter

Laboratorietest

Avfallspåsar på rulle har blivit en storsäljare

Beskattningen av matkassar i plast har gjort avfallspåsar på rulle till ett måste för många hushåll. Men hur bra fungerar de och är den stora prisskillnaden motiverad? Testfakta har testat elva vanliga fabrikat på den svenska marknaden.

Laboratorietest

Stekpannan som släpper bäst i längden

Det är lätt att tro att hård keramik är det mest uthålliga. Men Testfaktas laboratorietest visar att stekpannor med en yta av PTFE klarar pannkakorna bäst i längden.

Laboratorietest

Rusta ljusslinga

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas ljusslinga Outdoor LED Light System. Rustas ljusslinga har testats tillsammans med jämförbara ljusslingor från Jula och Markslöjd. Ljusslingan från Rusta presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta glasräcke

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas glasräcke avsett för montering på altan. Rustas glasräcke har testats tillsammans med jämförbara glasräcken från Bauhaus och Jula. Glasräcket från Rusta presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Stora skillnader mellan olika maskindiskmedel

Ett stort test av maskindiskmedel visar att ett par produkter har svårt att få disken och diskmaskinen ren. Vinnaren klarar dock rengöringen med nästan full pott.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i premiumklassen

En bra säng ger kroppen låter kroppen vila utan problem för rygg eller axel. Men vad innebär en bra ergonomi egentligen och vad får man för pengarna? Testfakta Research har laboratorietestat och jämfört ett kontinentalsängar i den högre prisklassen. 

Laboratorietest

Rusta färdigblandad spolarvätska -18°C

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas färdigblandade spolarvätska. Testet som utförts av tyska Dekra visar att spolarvätskan presterar genomgående bra och uppfyller med god marginal kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Uppgradera din gamla säng med en bra bäddmadrass

En bra bäddmadrass kan förbättra komforten i din gamla säng.
— En ny bäddmadrass kan finjustera de ergonomiska egenskaperna i din säng, förklarar Mikael Johansson utvecklingschef på Hilding.

Laboratorietest

Rusta ångstrykjärn Berry 2200W

Testfakta Research har på uppdrag av Rusta AB genomfört ett laboratorietest av Rustas ångstrykjärn Berry 2200 W. Rustas ångstrykjärn presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Canvac luftrenare CLR6540V

Testfakta Research har på uppdrag av Elon laboratorietestat Canvac CLR6540V luftrenare.  Canvac har hög max-kapacitet, klarar att rena rum upp till 15 kvadratmeter vid mycket låg ljudnivå (20dB) och är enkel att använda.

Laboratorietest

Byggmax impregnerad trall

Testfakta Research har på uppdrag av Byggmax laboratorietestat och verifierat kvaliteten på Byggmax tryckimpregnerade trallvirke. Resultatet för fyra olika batcher visar att trallvirket uppfyller kraven på virkeskvalitet och impregnering samt att levererade längder motsvarar specifikationen.

Laboratorietest

Testfaktas kvalitetsmärkning av yogamattor

I Testfakta Researchs laboratorietest av yogamattor testas glidmotstånd, tryckfördelning, tålighet, rengöring och innehåll av skadliga kemikalier. För att uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen måste yogamattan prestera genomgående bra i samtliga testmoment.

Laboratorietest

Testfaktas test av torktumlare

Testfaktas tester utförs av oberoende och specialiserade test- och forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienätverk. Testerna fokuserar på torktumlarens förmåga att torka tvätten, bullernivå, användarvänlighet och energieffektivitet. Syftet med testerna är att lyfta fram produkter med bra egenskaper och att hjälpa tillverkare och återförsäljare att utveckla sitt erbjudande till konsumenten.

Laboratorietest

Elvita torktumlare CTT7800V

Testfakta Research har på uppdrag av elektronik och vitvarukedjan Elon genomfört ett laboratorietest av Elvita torktumlare. Torktumlaren har har testats tillsammans med jämförbara torktumlare från Cylinda och Electrolux. Elvitas torktumlare presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Elvita tvättmaskin CTM7840V

Testfakta Research har på uppdrag av elektronik och vitvarukedjan Elon genomfört ett laboratorietest av Elvita tvättmaskin. Tvättmaskinen har testats tillsammans med jämförbara tvättmaskiner från Cylinda och Electrolux. Elvitas tvättmaskin presterar genomgående bra och uppfyller kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Skarpaste kockkniven skär inte hål i plånboken

En bra kockkniv i budgetklassen? Testfakta har låtit testa tio knivar där pristaket är 1000 kronor. Testet visar att många knivar håller hög kvalitet och att man kan få en riktigt bra kockkniv för några hundralappar. 

Laboratorietest

Billigt papper kan ge stopp i toaletten

Ett bra toalettpapper ska hålla ihop, vara mjukt och lösas upp när det väl hamnar i avloppet. Testfaktas laboratorietest av nio vanliga fabrikat visar på stora skillnader, inte minst när det gäller upplösning där det billigaste tog tio gånger längre tid att lösas upp.

Laboratorietest

Sladdlös tappar sugen snabbt

Sladdlöst låter väl bekvämt, men det kan snabbt vara över. 

Testfaktas laboratorietest av sju batteridrivna dammsugare visar att en av dem inte klarar mer än sex minuters drift efter full laddning.

– Med den klarar man knappast dammsuga ett rum innan man måste avbryta, säger Albrecht Liskowsky ansvarig testledare på det tyska laboratoriet.

 

Laboratorietest

Billiga mascaran fixar fransarna lika bra som lyxmärket

När Testfakta laboratorietestade tio vattenfasta mascaror blev visserligen en av de dyraste produkterna, Lancôme Hypnôse, testvinnare men med knapp marginal till en av de billigaste.

 

Skrämmande följder när en båt tvärstoppar vid 20 knop

Aldrig tidigare har Testfakta utfört ett krocktest av en båt. På uppdrag av norska Sjøfartsdirektoratet, norska Kystverket och Redningsselskapet kraschades en fritidsbåt med 20 knop vid RISE Research Institutes of Swedens krockbana i Borås. Resultatet var skrämmande.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.