Testfakta – bakgrund

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter. Alla våra tester utförs av certifierade test- och forskningslaboratorier, specialiserade inom olika produkt- och provningsområden (se mer om våra laboratorier nedan). Tolkning och betygsättning av testresultaten görs av Testfakta i samråd med laboratorierna och utomstående experter.

TESTFAKTAS VERKSAMHET BESTÅR AV TRE DELAR:

Nyhetsbyrån Testfakta
Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan starten 2001 har vi försett nordiska medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på resultatet från laboratorietester av konsumentprodukter.
Via nordisk dagspress, fackpress, tv och konsumentsajter når Testfaktas journalistik i genomsnitt cirka 3,5 miljoner nordiska konsumenter.
Några exempel på tidningar som regelbundet publicerar Nyhetsbyrån Testfaktas material:

Dagens Nyheter
Göteborgs-Posten
Östgöta Correspondenten
Norrköpings Tidningar
Upsala Nya Tidning
Helsingborgs Dagblad
Borås Tidning
Värmlands Folkblad
Sundsvalls Tidning
Söndagsavisen (Danmark)
TV2 (Norge)

Testfakta.se - konsumenttidningen på nätet
Testfakta driver konsumentsidan Testfakta.se som riktar sig till nordiska konsumenter. På Testfakta.se publicerar vi resultaten från alla våra tester samt dagliga nyhetsuppdateringar inom konsumentområdet.
Konsumentsidan är annonsfinansierad och allt material på sidan är kostnadsfritt för läsaren. Annonseringen på Testfakta.se hanteras separat från den från den redaktionella verksamheten.

Testfakta Research - uppdragstester
Testfakta testar även produkter på uppdrag av tillverkare och återförsäljare. Uppdragsverksamheten är skild från nyhetsbyrån och konsumentsidan, både organisatoriskt och bolagsmässigt.
Tillvägagångssättet vid uppdragstester är detsamma som för vår ordinarie testverksamhet, med den skillnaden att produktionskostnaden betalas av uppdragsgivaren och inte som annars av Testfakta.se eller Nyhetsbyrån Testfaktas kunder.
Oavsett om det gäller uppdragstestning eller vår ordinarie testverksamhet är utgångspunkten densamma – att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produktalternativ.

SÅ ARBETAR TESTFAKTA
Alla Testfaktas tester och analyser utförs i en avgränsad laboratoriemiljö, som så långt som möjligt efterliknar de testade produkternas naturliga användningsområde. Ett produkttest omfattar flera moment, där marknad, funktioner och tekniska lösningar kartläggs innan urvalet bestäms och laboratorietestet inleds. Varje test körs i projektform och arbetet leds och koordineras av en projektledare på Testfakta.

LABORATORIER
Testfakta samarbetar med ett 20-tal Europeiska laboratorier, specialiserade inom olika produkt- eller provningsområden. Några exempel på våra laboratorier:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sverige)
SGS (Tyskland)
Intertek ETL Semko (Storbritannien)
Eurofins (Frankrike)
Delta Electronics (Danmark)
ADAC (Tyskland)
TÜV (Tyskland)
Sports Technology Research Group (Storbritannien)
Svensk Maskinprovning (Sverige)
Swerea IVF (Sverige)
LGA (Tyskland)
 

VILKA STÅR BAKOM TESTFAKTA?
Testfakta startade som en nyhetsbyrå för konsumentinriktat material i juni 2001. Grundarna till bolaget var en grupp privatpersoner med bakgrund inom journalistik, teknik och ekonomi.
Bolaget ägs och kontrolleras helt av grundarna och privatpersoner verksamma i bolaget.