Tester, feature och nyheter

Nyhetsbyrån Testfaktas redaktionella erbjudande består av tre delar: tester, feature och konsument-tv.

Nyhetsbyrån Testfakta är specialiserat på laboratorietester av konsumentprodukter och kvalificerad konsumentjournalistik. Sedan starten 2001 har vi levererat redaktionellt material från mer än 500 laboratorietester till nordiska medier.
Vi levererar allt från nyhetsflöden till skräddarsydda paketlösningar till våra kunder, ett 40-tal dagstidningar och magasin i Norden.
Resultaten från våra tester och undersökningar får ofta stor uppmärksamhet. Under året som gått har vi bland annat påvisat höga halter av bly i barnmat, rester av bekämpningsmedel i bananer och visat att flera barnvagnar inte uppfyller de officiella kraven på säkerhet.

Tester 

Laboratorietesterna är grunden i Testfaktas verksamhet. Vi samarbetar med alla stora certifierade testlaboratorier i både Sverige och övriga Europa för att få fram våra testresultat. Testerna är inriktade på breda konsumentprodukter, allt från teknik till livsmedel.

Testfaktas redaktion gör en journalistisk bearbetning av laboratoriernas faktaunderlag som sedan distribueras i en komplett redaktionellt paket - huvudtext, faktarutor, bilder, färdig grafik och bakgrundsmaterial – till de flesta stora konsumentredaktionerna i Sverige. Två gånger i månaden levererar vi ett nytt unikt material baserat på resultaten från våra laboratorietester. Testerna ger inte bara läsarna ett underlag som underlättar deras köpbeslut. Många av testerna får ofta ett stort genomslag på nyhetsplats, ofta även på riksnivå.

Feature 

Vid sidan om testerna bevakar Testfakta konsumentmarknaden ur ett fördjupande perspektiv. Varannan vecka (de veckor vi inte har tester) levererar vi en feature som kan handla om allt från hur ett blufföretag arbetar för att lura konsumenterna till skötselråd av cykeln. Ambitionen är att både vara en del av nyhetsflödet samtidigt som vi ger läsarna råd och tips.

Konsument-tv

Testfaktas konsument-tv kompletterar vårt ordinarie redaktionella material med filmade reportage som beskriver testerna på ett informativt och underhållande sätt. Rörligt material är attraktivt för era besökare på nätupplagan samtidigt som TV-inslagen fungerar som en puff för huvudartikeln med mer information om resultatet från testet.

Färdigt material

Testfaktas redaktion bemannas av researchers, erfarna journalister och fotografer som garanterar kvalitén i vårt redaktionella material. I Testfaktas erbjudande finns också en möjlighet att skräddarsy olika redaktionella lösningar som passar just dina önskemål, som till exempel en färdig redaktionell bilaga eller automatiskt uppdaterat innehåll för er nätupplaga.

Komplett material för veckovis konsumentsida

Med Testfaktas tester, feature, notiser och konsument-tv kan vi leverera ett komplett redaktionellt innehåll för en regelbunden, veckovis konsumentsida med högt läsvärde - både för publicering i papper och på nätet.