Startsida

Konsumentrelaterade nyheter baserat på resultat från oberoende laboratorietester

Nyhetsbyrån Testfakta är nordens ledande konsumentnyhetsbyrå. 

Vi producerar och distribuerar varje vecka ett nytt unikt material baserat på resultaten från vetenskapliga laboratorietester av olika konsument-produkter. 

Nyhetsbyrån Testfakta levererar nyheter till ett 40-tal nordiska dags-tidningar, tidskrifter och tv-kanaler, som genom vår abonnemangstjänst

får tillgång till ett kontinuerligt flöde av nyhetsfeature för publicering i papper och på nätet.